Zarządzenie nr 29/16 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2016 w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2017-2024

Zarządzenie nr 29/16.pdf