Uchwała Nr XVI/167/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XVI/167/16.pdf