Uchwała Nr XVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy

Uchwała Nr XVI/168/16.pdf