Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyi zamiany, stanowiących własność Miasta

Zarządzenie nr 30/2016.pdf