Zarządzenie Nr 33/ 2016 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin

Zarządzenie  Nr 33/ 2016.pdf