Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok

Zarządzenie nr 35/2016.pdf