Zarządzenie nr 40/16 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 r.

Zarządzenie nr 40/2016.pdf