Uchwała Nr XIX/199/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2017-2024

Uchwała Nr XIX/199/17.pdf