Uchwała Nr XXI/221/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXI/221/17.pdf