Uchwała Nr XXIII/231/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 września 2017 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w formie służebności gruntowej

Uchwała Nr XXIII/231/17.pdf