Uchwała Nr XXIV/242/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto i Gminę Szamocin

Uchwała Nr XXIV/242/17.pdf