Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Dostawa montaż mebli biurowych i wyposażenia dla Urzędu Miasta Gminy Szamocin"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf