Uchwała Nr SO-0951/15/17/2018 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 roku w w sprawiea opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szamocin

Uchwała Nr SO-0951/15/17/2018.pdf