Uchwała Nr SO-0951/14/D/17/2018 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 roku w w sprawiea opini o możliwości sfinansowania przez Gminę Szamocin deficytu budżetu ustalonego

Uchwała Nr SO-0951/14/D/17/2018.pdf