Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie

Zarządzenie nr 4/2018.pdf