Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2018-2026.

Zarządzenie nr 5/2018.pdf