Projekty uchwał XXVI sesja Rady MiG Szamocin 23 lutego 2018

1) projekt_studium.pdf
2) projekt zm budzetu 2018.pdf
3) projekt splata naleznosci.pdf
4) projekt utworzenie KM, statut.pdf
5) projekt odpłatność za KM.pdf
6) projekt rada seniorów.pdf
7) projekt osrodek wsparcia.pdf
8) projekt dzierzawa do 3 lat.pdf
9) projekt dzierzawa powyzej 3 lat.pdf
10) projekt zbycie nieruchomosci.pdf
11) projekt sezon kąpielowy.pdf
12) projekt program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
13) projekt plan pracy 2018.pdf
14) projekt zbycie działki Tartaczna.pdf
15) nadanie nazw ulic na terenie Laskowa.pdf
zal. 1 studium.pdf
zal. 2 studium.pdf
zal. 3 studium.pdf
zal. 4 studium.pdf