Uchwała Nr XXVI/262/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania mu statutu

Uchwała Nr XXVI/262/18.pdf