Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 marca 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin p

Zarządzenie nr 8/2017.pdf