Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Szamocin w sprawie opracow

Zarządzenie Nr 10/2018.pdf