Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2017 rok.

Zarządzenie nr 13/2018.pdf