Uchwała Nr XXVII/282/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Szamocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych

Uchwała Nr XXVII/282/18.pdf