Uchwała Nr SO.0954/29/17/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetuj Gminy Szamocin na

Uchwała Nr SO.0954/29/17/2018.pdf