Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamoc

Zarządzenie nr 25/2018.pdf