Uchwała Nr XXIX/300/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Szamoc

Uchwała Nr XXIX/300/18.pdf