Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ub

Zarządzenie nr 29/2018.pdf