Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność M i G Szamocin prze

Zarządzenie nr 36/2018.pdf