Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komite

Zarządzenie nr 38/2018.pdf