Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I półrocze 2018 roku oraz in

Zarządzenie nr 37/2018.pdf