Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2011Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sp

Zarządzenie  NR 42/2018.pdf