Uchwała Nr SO-0953/49/17/2018 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 25 września 2017 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za pierwsze

Uchwała Nr SO-0953/49/17/2018.pdf