Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy S

Zarządzenie Nr  45/2018.pdf