Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc

Zarządzenie nr 50/2018.pdf