Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodz

Zarzadzenie nr 55/2018.pdf