Zarządzenie Nr 60 / 2018 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin w 2019 roku

Zarządzenie Nr 60 / 2018.pdf