Zarządzenie Nr 63 / 2018 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 04 grudzień 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin

Zarządzenie Nr 63 / 2018.pdf