Protokół z I sesji Rady Miasta i Gminy Szamocin która odbyła się dnia 22 listopada 2018r.w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie, Plac Wolności 19

Protokół z I sesji.pdf