Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamoc

Zarządzenie Nr  64/2018.pdf