Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szamocin przy ul. Rolnej.

Informacja.pdf