Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla Gminy Szamocin, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacja.pdf