Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2018 rok.

Zarządzenie nr 9/2019.pdf