Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamo

Zarządzenie nr 16/2019.doc