Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Szamocin

Informacja.pdf