Zarzadzenie Nr 28/2019 Burmistrza MiG Szamocin z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznac

Zarzadzenie Nr 28/2019.pdf