Protokół z dnia 13 czerwca 2019 z IV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Szamocinie

Protokół.pdf