Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie Gminie Szamocin kredytu długoterminowego do wysokości 2 270 000 zł

Informacja o najkorzystniejszej ofercie.pdf