Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 37/2019.pdf