Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 38/2019.pdf