Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I półrocze 2019 roku oraz in

Zarządzenie nr 43/2019.pdf