Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza MiG Szamocin z dnia 13 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność MiG Szamocin przeznaczonych do

Zarządzenie Nr 48/2019.pdf